Om Torstuna häradsallmänning

Torstuna Häradsallmänning ligger i västra Uppland och omfattar 2 850 ha produktiv skogsmark, 252 ha impediment, 40 ha inägomark, 49 ha övrig landareal och 117 ha vatten. Total areal 3 300 hektar.

__________________________
Allmänningsstämma 2019
Ordinarie allmänningsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 kl 19.00 i Vittinge församlingshem.
Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda.

__________________________
Allmänningsstämma 2018
Ordinarie allmänningsstämma hölls den 11 april 2018 i Vittinge församlingshem.

Stämmoprotokoll finns under fliken för delägare.

__________________________

Delägarstämmor 2017

Ordinarie delägarstämmor hölls i

Österunda
Hos Pär-Ola Larsson Slutbo
Lörd 30/9 kl 13 00
Ordförande: Pär-Ola Larsson

Västerlövsta
Gamla bruket Starfors Säteri
Fre 29/9 kl 19 00
Ordförande: Krister Holmstedt

Huddunge
Hos Gert Johansson Sisselbo
Lör 30/9 kl 16 00
Ordförande: Gert Johansson

Vittinge
Hos Pär Johansson Sanda
Lör 30/9 kl 10 00
Ordförande: Pär Johansson

—-

Mer information kan fås från respektive ordförande